Blisko źródła czy Czytelnika? Refleksje na marginesie edycji rachunków szpitalnych z 1495 roku

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 45 (2007) s. 65-70
Marek Słoń

 

do góry