Arcybiskup Polski, Splitu, Kalocsy czy Ostrzyhomia odbiorcą listu Paschalisa II : JL 6570, WH 952? : (Martin Brett, Some new letters of Popes Urban II and Paschal II), "Journal of Ecclesiastical History" R. LVIII : 2007

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 45 (2007) s. 99-100
Przemysław Nowak , Martin Brett (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Martin Brett ,Some new letters of Popes Urban II and Paschal II ,"Journal of Ecclesiastical History" T. 58 (2007)

 

do góry