"Die slavischen Personennamen in Berlin bis zur tschechischen Einwanderung im 18. Jahrhundert", H. Jachnow, Berlin 1970 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 17, Numer 1-2 (1972) s. 288-292
Mieczysław Karaś , H. Jachnow (aut. dzieła rec.)

 

do góry