Niezwykła "porta triumphalis" Jana III Sobieskiego

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 35, Numer 2 (1980) s. 303-310
Wojciech Fijałkowski

 

do góry