Ze studiów nad hydronimią Polski i Połabia : Bzura

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 37 (1992) s. 79-91
Jerzy Nalepa

 

do góry