Zarys dziejów diecezji wrocławskiej

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 16 (1962) s. 309-310
Anzelm Szteinke

 

do góry