Apteka jako alegoryczny obraz świata : XVII-wieczne malowidła z klasztoru pijarów w Rzeszowie

Studia Ełckie, Tom 15, Numer 2 (2013) s. 235-256
Monika Jagla

 

do góry