Pojęcie instrumentu finansowego

Studia Ełckie, Tom 11 (2009) s. 239-246
Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel

 

do góry