"Historia polski" St. Kieniewicza : (Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918)

Zeszyty Historyczne (Paryż), Tom 20 (208) (1971) s. 218-227
Józef Lewandowski , Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Stefan Kieniewicz ,Historia Polski 1795-1918 ,Warszawa 1968

 

do góry