Instytut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Akademii Nauk ZSRR

Przegląd Humanistyczny, Tom 17, Numer 3 (96) (1973) s. 195-198
Aleksandr Mihajlovič Orehov

 

do góry