Nazwy staropolskich centrów organizacyjnych a typologia i chronologia słowiańskich nazw miejscowych

Roczniki Historyczne, Tom 46 (1980) s. 129-131
Stanisław Urbańczyk

 

do góry