Ryszard Kalinowski (28 III 1918 - 20 V 1983)

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 78 (1984) s. 427-428
Teresa Zielińska

 

do góry