Bobrowniki, woj. włocławskie

Informator Archeologiczny : badania, Tom 16 (1982) s. 241-242
Tadeusz J. Horbacz, Jerzy Kmieciński

 

do góry