Krytycy wobec tematyki legionowej Jacka Malczewskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 1/2 (1994) s. 43-55
Wanda Wyganowska

 

do góry