Papier druków tłoczonych na południowych i południowo-wschodnich ziemiach Korony w XVIII w.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 26, Numer 2 (1978) s. 155-178
Jadwiga Siniarska-Czaplicka

 

do góry