Edward Dembowski w oczach ojca : w sto trzydziestą rocznicę urodzin Edwarda Dembowskiego

Przegląd Historyczny, Tom 43, Numer 1 (1952) s. 105-123
Stefan Kieniewicz

 

do góry