"Le problème des archives dans les administrations publiques", Paris 1968 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 56 (1971) s. 282-284
Lucyna Turek-Kwiatkowska

 

do góry