"I. S. Aksakow w obszczestwiennoj żizni porieformiennoj Rossi", Nikołaj Cimbajew, Moskwa 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 601
Andrzej Szwarc , Nikołaj Cimbajew (aut. dzieła rec.)

 

do góry