"Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen", Ernst Wermke, Königsberg 1933 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10 (1935) s. 333-338
W. Nowodworski , Ernst Wermke (aut. dzieła rec.)

 

do góry