"Z myślą o Niepodległej... Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918)", Józef Iwicki, wybór, wstęp i oprac. Adolf Juzwenko, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 604
Tomasz Nałęcz , Józef Iwicki (aut. dzieła rec.)

 

do góry