"Hydronimia Wisły. Cz. 1, Wykład nazw w układzie hydrograficznym", pod red. Przemysława Zwolińskiego, Wrocław [etc.] 1965 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 294-296
Bogusław Dunaj , Przemysław Zwoliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry