"Christijanskite imena u bălgarskite katolici", Ljudwig Selimski, Katowice 1999 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 45 (2000) s. 354-356
Urszula Bijak , Lûdwig Selimski (aut. dzieła rec.)

 

do góry