"Die geographische Terminologie des Polnischen", P. Nitsche, Köln-Graz 1964 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 12, Numer 1-2 (1967) s. 343-348
Mieczysław Karaś , P. Nitsche (aut. dzieła rec.)

 

do góry