O funkcjach nazw osobowych i miejscowych w twórczości Ignacego Krasickiego. Cz. 1

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 252-281, 405
Stanisław Gawor

 

do góry