Kongres Archeologii Średniowiecznej "La céramique: fabrication, commercialisation et utilisation (Ve-XIXe siècles)", Paryż, 4-6 października 1985 r.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 34, Numer 1 (1986) s. 177-180
Andrzej Buko

 

do góry