Nieznana korespondencja Mariana Zdziechowskiego z Adolfem Černym

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 52, Numer 2 (2007) s. 7-50
Piotr Biliński, Marek Ďurčanský, Tomasz Skrzyński

 

do góry