„Każdy dzień był milionem lat”. Pamięć o obozie pracy dla Żydów w Krzyżownikach

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 80, Numer 2 (2012) s. 162-175
Jan M. Kwiatkowski

 

do góry