"Ukrainskie barokko ta evropejskij kontekst", pod red. A. K. Fedoruk, Kiiv 1991 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 4 (1992) s. 100-102
Wojciech Boberski , A. K. Fedoruk (aut. dzieła rec.)

 

do góry