"Kaci" czy "ofiary"? Miejsce i rola cenzorów w pruskim systemie cenzuralnym przed 1848 r.

Przegląd Historyczny, Tom 93, Numer 2 (2002) s. 159-174, 269
Grzegorz Kucharczyk

 

do góry