Królestwo bez króla? Kompetencje monarsze w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta

Przegląd Historyczny, Tom 93, Numer 2 (2002) s. 145-158, 269
Ewa Dubas-Urwanowicz

 

do góry