Spotkanie NRD-owskich i polskich przedstawicieli Komitetów Redakcyjnych Słowników Archiwalnych

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 57 (1972) s. 225-227
Wanda Maciejewska

 

do góry