Sejm Królestwa Polskiego 1815-1831. Uwagi o roli ustrojowej i politycznej

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 36, Numer 1 (1984) s. 105-142
Zbigniew Stankiewicz

 

do góry