Odkrycie dwu wczesnośredniowiecznych kościołów w rejonie tzw. bastionu Władysława IV na Wawelu

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 37 (1985) s. 153-167
Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski

 

do góry