Nowe świadectwo o Benedykcie Polaku i najeździe Tatarów w 1241 roku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 23, Numer 1 (1968) s. 1-13
Andrzej Feliks Grabski

 

do góry