"Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój, skład osobowy, działalność", Kazimierz Dola, Lublin 1983 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 1 (1985) s. 177-178
Sławomir Gawlas , Kazimierz Dola (aut. dzieła rec.)

 

do góry