"Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego", Józef Bubak, Kraków 1986 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 34 (1989) s. 271-276
Maria Malec , Józef Bubak (aut. dzieła rec.)

 

do góry