Groteska w sztuce i literaturze

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 47, Numer 3/4 (1985) s. 389-390
Michał Głowiński , Tomasz Gryglewicz (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Tomasz Gryglewicz ,Groteska w sztuce polskiej XX wieku ,Kraków-Wrocław 1984

 

do góry