Kolonizacja na prawie niemieckim w Polsce a rozwój renty feudalnej

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 3 (1951) s. 59-86
Michał Sczaniecki, Zdzisław Kaczmarczyk

 

do góry