Własność rodzinna a wspólnoty plemion bractw i wsi w Czarnogórze w XIX i XX w.

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 76, Numer 1 (1969)
Władysław Sobociński

 

do góry