Wyrachowanie kupców synagogi poznańskiej i ich kramów korzennych, bławatnych, sukiennych w roku 1768

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 64, Numer 3 (1996) s. 256-262
Bogusław Więcławski

 

do góry