Książka rękopiśmienna w Polsce i Rosji (XVI-XVIII w.)

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 4 (1986) s. 657-675
Janusz Tazbir

 

do góry