"Materiały i Studia Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, t. III, ser. A", Wrocław-Warszawa-Kraków 1964 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 12 (1967) s. 200-203
Jadwiga Krzyżaniakowa

 

do góry