"Pieczęcie kancelarii biskupiej i kapitulnej na Warmii", X. Jan Obłąk, "Rocznik Olsztyński" 2 (1959) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 7 (1962) s. 215-216
Marian Haisig , Jan Obłąk (aut. dzieła rec.)

 

do góry