"Formowanie się i skład narodu politycznego w Wielkim Księstwie Litewskim późnego średniowiecza", Jerzy Suchocki, "Zapiski Historyczne", vol. XLVIII, 1983, No. 1/2 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 53 (1986) s. 285-286
, Jerzy Suchocki (aut. dzieła rec.)

 

do góry