Notariat Drugiej Rzeczypospolitej. Stan opracowania i podstawowe problemy badawcze

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 54, Numer 2 (2002) s. 89-115
Dorota Malec

 

do góry