"Słyszę, że to drzewo" - o pasji rzeźbiarskiej Zygmunta Walenciuka z Kolna

Szkice Podlaskie, Tom 3 (1988) s. 169-195
Alicja Mironiuk

 

do góry