Etnograficzny Kongres w Hamburgu, 1-7 października 1973 r.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 22, Numer 3 (1974) s. 608-610
W. Sobisiak

 

do góry