O stosunkach prawno-politycznych państwa polskiego z państwem niemieckim w X i XI wieku

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 57, Numer 1 (2005) s. 327-378
Gerard Labuda , Jarosław Sochacki (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jarosław Sochacki ,Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a cesarstwem rzymskim w latach 963-1102 ,Słupsk-Gdańsk 2003

 

do góry