Sprawa włościańska w galicyjskim sejmie stanowym (1843-1845)

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 3, Numer 1 (1948) s. 168-190
Stefan Kieniewicz

 

do góry