Geneza i rys historyczny opery radiowej

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 18, Numer 1 (68) (1973) s. 66-77
Danuta Jasińska

 

do góry